Beantwoord die vrae van BEIDE kortverhale. AFDELING B : GEDIGTE Beantwoord die vrae van BEIDE gedigte. 5. Gebruik die kontrolelys om jou te help. 6. Volg die instruksies aan die begin van elke afdeling noukeurig. 7. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is. 8. Begin elke afdeling op 'n NUWE ...
vloei van die gedig = vloeiende bewegings van die kat Karaktereienskappe van die kat : Sonder siel Anoniem - "kat" geen naam Koue oë Smalend ANTWOORDE Huiskat - Elisabeth Eybers 1. Dit handel oor 'n huiskat. 2. Die kat lyk net soos 'n luiperd (wilde dier). 3. Sy lek haarself skoon en lê in die son. 4.