Preke‎ > ‎ Preke 2014. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; ĉ: 2014-01-05_Erediensliturgie_05Januarie2014.doc View Download 13k: v. 1 : Jan 19, 2014, 2:36 AM: Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand:
Die Gereformeerde kerk Johannesburg was die tweede gemeente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika aan die Witwatersrand naas die gemeente Krugersdorp, wat net 'n maand vroeër gestig is.. Op 1 April 1943 is die grense tussen Johannesburg en Johannesburg-Wes (gestig 13 Desember 1930) opgehef en het dit die gemeente Johannesburg-Wes geword.Op 22 Oktober 1950 is Johannesburg herstig en ...